UV-2600i/UV-2600 і UV-2700i/UV-2700

Двохпроменеві спектрофотометри дослідницького класу

Спектрофотометри дослідницького класу UV-2600i/UV-2600 і UV-2700i/UV-2700 призначені для вирішення наукових і прикладних задач. Двохпроменева оптична схема Черні-Тернера на базі дифракційної гратки LO-RAY-LIGH і високочутливого детектора ФЕП дозволяє працювати в різних режимах забезпечуючи не тільки високу чутливість і стабільність вимірювань, але і високу роздільну здатність при дослідженні спектрів. Прилади оснащені змінною спектральною смугою пропускання від 0.1 до 5.0 нм, установка якої відбувається автоматично в методі вимірювання.

Керування спектрофотометрами UV-2600i і UV-2700i забезпечує ПЗ LabSolutions UV-Vis.                                Керування спектрофотометрами UV-2600 і UV-2700 забезпечує ПЗ UVProbe.

Особливості

Дифракційна решітка спектрофотометрів працює в діапазоні 185-1400 нм, що дозволяє для моделі UV-2600і/UV-2600 істотно розширити спектральний діапазон зі стандартного 185-900 нм аж до ближнього ІЧ як 1400 нм, що широко може бути використано, наприклад, при дослідженні напівпровідників . Так установка інтегрує сфери ISR-2600 Plus, яка оснащена двома детекторами: ФЕУ і InGaAs, дозволяє проводити вимірювання пропускання, поглинання, дифузного і дзеркального відображення не тільки в УФ та видимому діапазоні, а й до 1400 нм.

Використання двох послідовних монохроматорів гратки LO-RAY-LIGH дозволило на кілька порядків зменшити рівень розсіяного світла (0.00002-0.00005%) в спектрофотометрах моделі UV-2700і/UV-2700, що дозволяє проводити вимірювання проб з високою оптичною щільністю, аж до 8,5 Abs (пропускання 0,000001%). Тільки при такій конфігурації можна досягти високого рівня лінійності.

Спектрофотометри моделей UV-2600і/UV-2600 і UV-2700і/UV-2700 керуються за допомогою програм UVProbe або LabSolutions UV-Vis, які встановлюються на звичайний ПК або ноутбук. У комплекті з приладом разом з програмним забезпеченням поставляється додатково програма UV Performance Validation, яка дозволяє проводити в автоматичному режимі валідацію обладнання відповідно до GLP / GMP. Файли результатів, як і файли параметрів валідації зберігаються, і можуть бути завантажені або роздруковані в будь-який момент для порівняння.

У разі ПЗ LabSolutions UV-Vis крім функцій вимірювання та аналізу доступна можливість оцінки результатів вимірювання (критерій відповідності/невідповідності). Простий експорт даних в текстовий або табличний формат підвищує ефективність роботи.

Додаткове ПЗ для всіх спектрофотометрів:

  • ПЗ для розрахунку фактора захисту від УФ випромінювання (UPF) і для вимірювання пропускання сонячного світла
  • ПЗ для вимірювання кольоровості
  • ПЗ для вимірювання товщини плівок
UV-2600