В 1896 році, через 10 місяців після відкриття Рентгеном Х-променів, на заводі Шимадзу випустили перший рентгенівський апарат. З цього часу сформувався новий напрямок в діяльності Шимадзу, а саме: розробка та виробництво медичного діагностичного обладнання.

Але згодом виявилось, що рентгенівські промені можуть бути з великим успіхом застосовані і в більш традиційній для Шимадзу сфері – виробництві приладів для науково-дослідних лабораторій. Сьогодні рентгенівські дифрактометри та рентгенофлуоресцентні спектрометри Шимадзу успішно застосовуються для аналітичних цілей.

Рентгенівські
дифрактометри

Енергодисперсійні
рентгенофлуоресцентні
спектрометри

Мікроаналізатори

Хвильоводисперсійні
рентгенофлуоресцентні
спектрометри