TOC-L

Лабораторні аналізатори загального органічного вуглецю з реактором низькотемпературного термокаталітичного окиснення

У серії аналізаторів TOC-L, реалізований розроблений Шимадзу метод термокаталітичного окислення при 680 ⁰С. На відміну від початково використаних в подібних аналізаторах каталітичних систем з робочою температурою 900 ⁰С, в процесі окислення при температурі 680⁰С не відбувається утворення склоподібного осаду солей на поверхні каталізатора. В даних температурних умовах солі утворюють пористий осад, який легко змивається з поверхні каталізатора. У той же час цієї температури цілком достатньо, щоб забезпечити окиснення будь-яких органічних молекул. Це дозволяє швидко і точно визначати загальний вміст органічних сполук у воді в широкому діапазоні концентрацій вуглецю від 4 мкг/л до 30 000 мг/л. Таким чином, за допомогою аналізаторів серії TOC-L можна ефективно аналізувати найрізноманітніші за ступенем забрудненості проби від ультрачистої води та змивів від очищення технологічного устаткування до надзвичайно забруднених органічними сполуками стічних вод.

Можливі моделі аналізаторів серії ТОС-L

  • модель TOC-L CSН (подвійне управління – від вбудованого процесора або від ПК; нижня межа вимірювання 4 мкг/л);
  • модель TOC-L CРН (управління тільки від ПК; нижня межа вимірювання 4 мкг/л);
  • модель TOC-L CSN (подвійне управління – від вбудованого процесора або від ПК; нижня межа вимірювання 50 мкг/л);
  • модель TOC-L CРN (управління тільки від ПК; нижня межа вимірювання 50 мкг/л).

Всі прилади серії ТОС-L можуть оснащуватися модулем визначення загального зв’язаного азоту TNM-1. Діапазон вимірюваних концентрацій азоту становить від 5 мкг/л до 10 г/л.

Вимірювані показники

Аналізатори TOC-L дозволяють отримувати результати аналізу за такими показниками: загальний вуглець (ТС), загальний неорганічний вуглець (IС), загальний органічний вуглець (ТОС = TC – IC) і загальний нелеткий вуглець (NPOC); опційно загальний леткий вуглець (РІС), опційно TOC через суму NPOC і POC, і опційно загальний азот (ТN).

Автодозатор ASI-L

Автодозатор карусельного типу ASI-L дозволяє розширити функціональні можливості приладу. Доступні три типи віал з різним об’ємом: 9 мл × 93 (максимальна кількість); 24 мл × 93 (максимальна кількість); 40 мл × 68 (максимальна кількість).

Доступні два типи блоків автодозатора ASI-L: один для роботи з віалами об’ємом 24 мл, другий – для віал об’ємом 9 і 40 мл. Для запобігання осідання зважених часток можна використовувати додаткові магнітні мішалки для перемішування проби – для віал 24 мл і 40 мл. Якщо використовуються віали на 24 мл, то для перемішування доступні віали 1-85 з 93).

Автодозатор OCT-L

8-портовий автодозатор OCT-L для аналізаторів загального органічного вуглецю серії TOC-L.

  • Дозволяє використовувати будь-які ємності при проведенні аналізу, що виключає перенесення проби в спеціальні віали, необхідні для роботи з іншими типами автодозаторів. Для проведення безперервного аналізу зразок можна періодично додавати в пляшку.
  • Розрахований на аналіз до 8 проб. Додавання другого автодозатора OCT-L дозволяє збільшити число аналізованих проб до 16.
  • Для перемішування зразка в бутлях можна використовувати будь-які комерційно доступні магнітні мішалки (купуються окремо).

Приставка TNM-L для визначення загального азоту

В основі методу визначення загального азоту лежить каталітичний термічний розклад (720 ⁰С) з подальшим хемілюмінесцентним детектуванням. Діапазон визначуваних концентрацій становить від 5 мкг/л (для моделей TOC-LCSH і TOC-LCPH) до 10 000 мг/л. (Визначення TN неможливе в поєднанні з SSM-5000A)

Приставка SSM-5000A для аналізу твердих зразків

Комбінація SSM-5000A з аналізаторами вуглецю серії TOC-L дозволяє на додаток до рідких проб аналізувати водні зразки, що містять велику кількість зважених часток (не підходить для аналізу проб морського дна через високий вміст солі), а також тверді проби, такі як зразки грунтів, мулу і осадових відкладень. Приставка дозволяє аналізувати проби, отримані методом «зіскрібання» з будь-якої поверхні для підтвердження чистоти цієї поверхні. Використовують пряме спалювання тампона або серветки, які використовували в процесі аналізу. Мінімальна вимірювана кількість вуглецю становить 1 мкг. (Визначення загального азоту (TN) неможливо в поєднанні з SSM-5000A).

Додаткове обладнання для TOC-L

Комплект для аналізу високосольових зразків. Цей комплект дозволяє продовжити термін служби каталізатора і трубки каталітичного окислення при аналізі зразків з високим вмістом солей, наприклад, при аналізі морської води. Дозволяє виконати приблизно 2500 вимірів при введенні проби об’ємом 40 мкл. (Наближені значення, гарантуються).

Галогеновий скрубер B-типу. Цей набір ефективно видаляє їдкі гази, що утворюються при вимірюванні зразків, що містять солі, тим самим зменшуючи деградацію NDIR комірки.

Комплект для аналізу зразків малих об’ємів. Цей комплект дозволяє працювати з меншими обсягами зразків.

Комплект очищення газу-носія. Стиснене повітря з балона або від компресора можна використовувати в якості газу-носія після видалення вуглець-вмісних домішок (СО2 або вуглеводнів). Комплект використовується для моделей TOC-LCSN/CPN.

Комплект для дозування газових проб. Оснащення цим комплектом дозволяє вручну дозувати рідку або газоподібну пробу мікролітровим шприцом. У газовій пробі можна визначати загальний вуглець (ТС), СО2 і загальний органічний вуглець (ТОС). ТОС визначається як різниця ТС – СО2. СО включається в ТОС.

Комплект для визначення леткого органічного вуглецю (РОС). Цей комплект дозволяє визначати леткий органічний вуглець, що виділяється з проби при барботуванні при кімнатній температурі..

Комплект для використання азоту в якості газу-носія. Цей комплект дозволяє використовувати азот як газ-носій замість особливо чистого повітря. Чистота азоту повинна бути 99.999% або вище. Коли використовується цей комплект, діапазони визначуваних концентрацій і загального органічного (ТОС), і неорганічного (IC) вуглецю обмежені величинами від 0 до 100 мг/л. Не працює з приставкою TNM-L.

Комплект для аналізу суспензій. Стандартний капіляр для введення проби має діаметр 0,5 мм. Цей комплект збільшує діаметр до 0,8 мм, що дозволяє аналізувати суспензії. Для надійного аналізу суспензій важлива їх максимальна гомогенізація.