SPM-9700НТ

Скануючий зондовий мікроскоп

Мікроскоп Шимадзу SPM-9700HT, для сканування поверхні зразків за допомогою надзвичайно гострого зонда, це потужний сучасний інструмент для дослідження форми і локальних властивостей поверхні твердого тіла при великому наближенні. Комплексний підхід до аналізу за допомогою цього приладу реалізований в можливості роботи в різних режимах. SPM-9700HT виводить високопродуктивні спостереження на новий рівень.

Особливості

 • Високопродуктивний сканер скорочує час спостереження. Завдяки новому розгорнутому HT-сканеру, який забезпечує високошвидкісний відгук і оптимізації програмного забезпечення, а також дизайну системи керування, отримання даних зображення тепер доступно зі швидкістю, що перевищує звичайну в 5 і більше разів. НТ сканер можна легко замінимо і його можна підключити до попередньої моделі SPM-9700 для забезпечення високопродуктивного спостереження.
 • Висока стабільність і висока пропускна здатність. З системою оптичних важелів і консоллю, вбудованою в головку, зразки можна замінити, просто зрушивши головку. Оскільки зразки можуть бути замінені без відключення лазеру, характеристики лазерного випромінювання залишаються дуже стабільними навіть після заміни зразка. Це усуває необхідність переналаштування оптичної вісі або інших параметрів, пов’язаних із зупинкою лазера. Це означає, що час аналізу може бути скорочено.
 • Консольне монтажне устаткування забезпечує легкість і безпеку її монтажу.
 • Широкий вибір функцій 3D-рендеринга з використанням миші. Зображення можна вільно повертати, масштабувати і  по вісі Z за допомогою миші для інтуїтивно налаштовуваного кута огляду або рівня збільшення. Використання складних аналітичних інструментів, таких як функція текстури, яка відображає фізичні властивості зразка, накладені на інформацію про висоту, або функцію аналізу профілю тривимірного поперечного перерізу, значно підвищує ефективність роботи з перевірки зображення.
 • Простота експлуатації значно зменшує час на спостереження. Функція наведення, яка допомагає користувачу виконувати процедури, функція навігації, яка усуває невизначеність щодо положення спостереження, та інші функції, що забезпечують швидке і плавне виконання дослідження.
 • Функціональність і можливості розширення системи. Великий вибір режимів вимірювання та відмінна можливість до розширення системи допомагають забезпечити надійні вимірювання, незалежно від властивостей, які можуть мати найрізноманітніші зразки, такі як твердість або електропровідність. При додаванні кліматичної камери скануючий зондовий мікроскоп SPM-9700HT перетворюється в систему WET-SPM.

Області застосування

 • тривимірне зображення рельєфу поверхні зразків металів, напівпровідників, кераміки, макромолекул і біологічних об’єктів зі збільшенням в кілька тисяч або мільйонів разів.
 • вимірювання значення наступних фізичних властивостей поверхні з просторовою роздільною здатністю до частки нанометра:
  • механічних (сила тертя, адгезія, жорсткість, еластичність)
  • електричних (потенціал, провідність)
  • магнітних (розподіл намагніченості)

SPM-9700HT можна використовувати в матеріалознавстві, напівпровідниковій промисловості, біології, медицині, при фізичних і хімічних дослідженнях.

Інформаційний простір SPM