RF-6000

Спектрофлуориметр RF-6000 — поєднання високої точності і зручності в експлуатації

Cпектрофлуориметр RF-6000 – флуоресцентний спектрофотометр компанії Shimadzu, що поєднує досягнення сучасних технологій і накопиченого досвіду, характеризується максимальною продуктивністю при вирішенні широкого спектра аналітичних завдань. Нове програмне забезпечення LabSolutions RF забезпечує зручність керування приладом і має великі аналітичні можливості.

Особливості

 • Покращена чутливість і динамічний діапазон спектрофлуориметру дозволяють проводити вимірювання спектрів не тільки флуоресценції, але і біолюмінесценції, хемілюмінесценції та електролюмінесценції.
 • Висока швидкість сканування забезпечує можливість швидкого отримання спектра в 3D-форматі.
 • Функція корекції спектрів збудження і випускання.
 • Доступні вимірювання квантового виходу флуоресценції і квантової ефективності флуоресценції.
 • Висока чутливість в своєму класі: співвідношення сигнал/шум складає більше 1000 (RMS) або понад 350 (пік до піку).
 • Висока швидкість сканування 60000 нм/хв дозволяє мінімізувати час аналізу.
 • Термін служби джерела світла (ксенонова лампа) становить близько 2000 годин.
 • Розширений спектральний діапазон до 900 нм.
 • Нове ПЗ LabSolutions RF дозволяє значно спростити аналіз.
 • Процедури валідації включені в ПЗ.
 • На панелі стану ПЗ LabSolutions RF вказує тип використовуваного аксесуара.
 • Велике кюветне відділення для вирішення широкого кола аналітичних задач.
 • Можливість використання для перевірки/калібрування шкали довжин хвиль в автоматичному режимі.

Програмне забезпечення LabSolutions RF

ПЗ спеціально розроблене для спрощення роботи з приладом. Весь шлях від вимірювання зразка до обробки отриманих даних максимально наочно представлений у вигляді функцій програмного забезпечення. Всі програми вимірювань мають одну і ту ж головну панель інструментів, деревоподібне меню і журнал подій, так що кожна програма може запускатися однаково. Для керування всіма спеціалізованими програмами флуоресцентного аналізу використовуються одні й ті ж операції. Вкладки для запуску режимів вимірювання, наприклад, спектрального та кількісного, зручно інтегровані в панель управління LabSolutions RF, що дозволяє легко вибрати потрібний режим. Крім цього, часто використовувані додатки Windows також можуть бути додані в панель управління LabSolutions RF.

 • Функції корекції спектрів входять в стандартний комплект поставки і дозволяють відображати відредаговані спектри в режимі реального часу. Це дозволяє отримати спектри істинного збудження і флуоресценції, які визначаються шляхом корекції таких характеристик приладу як емісійні характеристики джерела світла і спектральні характеристики оптичної системи. Таким чином, відкореговані спектри отримують в режимі реального часу. Їх легко порівнювати зі спектрами, вимірюваними за допомогою інших приладів. Функції спектральної корекції створювалися з використанням відкаліброваного стандартного джерела світла і власних методик корекції, розроблених компанією Шимадзу. Якщо в якості аксесуару використовується інтегруюча сфера, то функція корекції спектрів входить в стандарт, що виключає необхідність установки спеціального джерела світла.
 • Високошвидкісне вимірювання 3D-спектрів. Залежність довжини хвилі збудження від довжини хвилі флуоресценції в 3D-спектрі виходить шляхом послідовної зміни довжини хвилі збудження при вимірюванні спектру флуоресценції. 3D-спектри флуоресценції корисні для визначення оптимальної довжини хвилі збудження і флуоресценції. Відмінності в тривимірних спектрах в деяких випадках дозволяють здійснювати ідентифікацію джерела зразків. Оскільки RF-6000 здатний сканувати зразки при високих швидкостях до 60000 нм/хв, то 3D-спектри флуоресценції можна отримати досить швидко, навіть за умови вимірювань в максимальному діапазоні довжин хвиль.
 • Проведення високочутливих кількісних вимірювань. Використання флуоресцентної спектрофотометрії для кількісних вимірювань обумовлено високою чутливістю методу, а також широким діапазоном лінійності в кілька порядків. Інтерфейс програмного забезпечення дозволяє проводити процедури побудови калібрувальних графіків максимально просто і зручно для користувача. У калібрувальні процедури можуть бути введені формули для подальшого перерахунку вимірюваної величини, що в підсумку дає користувачеві необхідну величину без необхідності перерахунку в інших програмах.
 • Легке вимірювання квантового виходу і квантової ефективності флуоресценції. Квантовий вихід флуоресценції може бути обчислений шляхом порівняння спектрів флуоресценції досліджуваних зразків з результатами стандартного зразка з відомим квантовим виходом. Інтегруюча сфера з діаметром 100 мм використовується також і для обчислення квантової ефективності флуоресценції. Завдяки зручному дизайну вимірювання і наступні обчислення квантового виходу і квантової ефективності флуоресценції здійснюються на інтуїтивно зрозумілому рівні.