SALD-2300

Лазерний дифракційний аналізатор розміру частинок

Прилад призначений для вимірювання розподілу частинок за розмірами в діапазоні від 17 нм до 2500 мкм і на сьогоднішній день є важливим інструментом в лабораторіях контролю якості підприємств електронної, фармацевтичної, косметичної, харчової, лакофарбової та інших галузей промисловості. Основний блок SALD-2300 в залежності від об’єктів аналізу, комплектується модулями для проведення «сухих» або «мокрих» вимірювань, а також модулями для аналізу висококонцентрованих зразків.

Особливості

  • Використання пристрою для відбирання проб SALD-MS23 дозволяє проводити дослідження в широкому вимірювальному діапазоні. Наприклад, на одному і тому ж приладі можуть бути виміряні частки полістиролу латексу із середнім діаметром 50 нм і сталеві кульки діаметром 2 мм.
  • SALD-2300 може вимірювати зразки з концентраціями частинок від 0,1 ppm до 20 мас. %, При цьому можна оцінити залежність розподілу частинок за розмірами від концентрації. До цього часу, для отримання оптимальних експериментальних умов потрібно було коригувати концентрацію зразка (розведення або концентрування). У цих випадках зміни в розподілі частинок за розмірами, не розглядалися.
  • Так як даний аналізатор має тільки одне джерело випромінювання, в порівнянні з аналогами, необхідність в калібрування знівельована.
  • Прилад не потребує підготовки для запуску. Вимірювання можна проводити відразу ж після включення приладу.
  • Функція безперервного вимірювання дозволяє отримувати дані про розподіл частинок за розміром з інтервалом в 1 секунду.
  • У ПЗ WingSALD II передбачена функція автоматичного підбору коефіцієнта заломлення на основі методу LDR (відтворюваності розподілу інтенсивності світла), яка в ситуації відсутності довідкових даних для будь-яких об’єктів, в тому числі раніше невивчених сумішей, значно спрощує процедуру аналізу.

Комірки для вимірювання

Проточна комірка SALD-MS23 поставляється в комплекті з самплером, який забезпечує циркуляцію зразків з високою питомою вагою (кераміка, порошки металів), не дозволяючи частинкам осісти на дні самплера (частинки щільністю до 7,8 г/ см3), а ультразвуковий диспергатор забезпечує видалення бульбашок повітря. Обсяг рідини в самплері можна встановлювати на вибір 100, 200 або 300 мл.

Стаціонарна комірка SALD-BC23 виготовлена з кварцового скла і укомплектована лійкою з фторопласту. Осередок використовують для роботи зі зразками, що містять агресивні рідини або органічні розчинники. Обсяг кювети 12 мл, необхідну кількість зразка для вимірювання 7-10 мл. Забезпечена мішалкою.

Блок для роботи з висококонцентрованими зразками SALD-HC23 являють собою тримач скляних пластин, між якими міститься зразок з товщиною шару в кілька мікрон. Це дозволяє проводити вимірювання зразків з концентрацією частинок до 20%, а також працювати з ультрамалими кількостями зразка – приблизно 15 мкл. Цей блок відмінне рішення при вимірюванні зразків, які можна розбавляти. Наприклад, багато суспензії і емульсії (мазі, креми, латекси, деякі види фарб) при розведенні розшаровуються або в них відбувається агломерація початкових частинок.

Інжекційний пристрій SALD-DS5 типу «Циклон» для «сухих» вимірювань має інжекційні сопла особливої конструкції, які ефективно розбивають наявні в порошку агломерати, що знижує вплив агломерації на кінцевий результат. За допомогою інжекційного пристрою можна проводити вимірювання розмірів частинок не тільки органічної природи з малою питомою вагою, але і порошків металів і їх оксидів.