PPSQ-51A/53A

Секвенатори білків для лабораторій

Прилади серії PPSQ, що використовують автоматичну деградацію білків і пептидів по Едману в поєднанні з ВЕРХ розділенням і високочутливим детектуванням продуктів реакції, а також потужне програмне забезпечення для аналізу результатів, забезпечують швидке і надійне визначення амінокислотних послідовностей. Моделі розрізняються між собою кількістю реакторів – 1 реактор (PPSQ-51A) або 3 реактора (PPSQ-53A).

Принципи роботи

Секвенатор білків – обладнання для визначення послідовності амінокислот з N-кінця до 50-60 амінокислотних залишків. В основі визначення амінокислотної послідовності лежить метод Едмана – один з ранніх методів визначення первинної послідовності (секвенування) пептидів. Суть методу полягає в обробці досліджуваного пептиду певним набором реагентів, що призводить до відщеплення однієї амінокислоти з N-кінця послідовності у вигляді його фенілтіогідантоінового похідного (реакція Едмана). Ідентифікацію фенілтіогідантоінових похідних виконують за допомогою рідинної хроматографії під тиском.

Незважаючи на мінуси цього методу (високі працезатрати  і час) і розвиток мас-спектрометрії, він до цих пір використовується завдяки стабільності та однозначності одержуваних результатів.

Особливості

  • Висока стабільність базової лінії – реалізований ізократичний режим хроматографічного поділу фенілтіогідантоінових (ФТГ) похідних амінокислот, завдяки чому досягається стабільність базової лінії і висока чутливість аналізу.
  • Ізократичний режим хроматографічного аналізу продуктів секвенування забезпечує більшу стабільність часу утримування. Завдяки цьому можливо віднімання піків, отриманих при аналізі попередніх циклів, що полегшує користувачеві процедуру ідентифікації послідовностей амінокислот.
  • Зменшення витрат рухомої фази і зниження вартості експлуатації – ізократичний режим хроматографічного аналізу дозволяє проводити рециркуляцію елюента, що істотно зменшує витрату рухомої фази і знижує вартість аналізу.
  • Спеціалізоване програмне забезпечення приладів серії PPSQ об’єднує функції контролю реактора і рідинного хроматографа, що спрощує аналіз пептидів і протеїнів.
  • Додатково програма дозволяє обробляти хроматограми, порівнювати їх між собою, проводити віднімання однієї хроматограми з іншого, щоб швидко оцінювати схожість і відмінності аналізованих зразків.
  • Відповідність вимогам FDA 21 CFR, частина 11.