IG-1000 Plus

Подорож в суб-нано діапазон

Це унікальний прилад компанії Шімадзу для спеціальних досліджень в субнанометровому діапазоні (вимірювання починається від 0,5 нм). Ґрунтуючись на методі індукованої решітки (IG) цей аналізатор забезпечує високу точність і швидкість аналізу.

Особливості

  • Метод індукованої решітки (IG) дозволяє навіть в області одиночних наночастинок отримувати гарне співвідношення сигнал/шум, завдяки чому можливі стабільні вимірювання з хорошою відтворюваністю.
  • Забруднення вихідного зразка не робить істотного впливу на результати вимірювання. Таким чином, навіть якщо зразок змішаний з деякою кількістю сторонніх частинок, інформація про частинки, що аналізуються, реєструється достовірно. Фільтрація проб для видалення великих частинок не є обов’язковою.
  • Прилад забезпечує високу відтворюваність і отримання стабільних даних, а, отже, усуває недостовірність і неточність при аналізі частинок в нано-області. Це є особливо важливим при аналізі частинок розміром менше 10 нм.

Принцип роботи

На електроди, розташовані спеціальним чином і поміщені в середовище з диспергованими частинками, подається змінна напруга. Внаслідок цього створюється індукована дифракційна решітка (певне розташування частинок в рідині). Після припинення подачі напруги, частинки починають дифундувати, і дифракційна решітка розпадається. Сенсори реєструють зміну інтенсивності світла при розпаді решітки, що дозволяє отримати дані про розподіл частинок за розмірами. Метод дозволяє навіть в області наночастинок отримувати гарне співвідношення сигнал/шум, завдяки чому можливі стабільні вимірювання з хорошою відтворюваністю.

Технічні характеристики

*Вимірювання можливі, якщо провідність розчину не перевищує 400 мкСм/см. Наприклад, фізрозчин або морську воду не можна вимірювати без розведення.