Рентгенівский дифрактометр

Прилад з високоточним вертикальним θ–θ гоніометром призначений для аналізу різних зразків, в тому числі і відносно великих (діаметром до 350 мм і товщиною 190 мм). Конструкційне рішення, що застосовується в дифрактометрі, дозволяє проводити автоматичне картування напруження всього зразку діаметром до 350 мм.   Будь-яка точка з вибірки може бути використана для вимірювання. Набір CCD-камер дозволяє підтвердити положення вимірювання на екрані.

XRD-6100

Особливості

 • Система полікапілярної оптики, яка забезпечує паралельний рентгенівський пучок високої інтенсивності та принципове покращення співвідношення сигнал/шум.
 • Протимонохроматор для зниження фону.
 • Автономна система водяного охолодження.
 • Прецизійне визначення параметрів ґратки, визначення залишкового аустеніту, розрахунок ступеню кристалічності, визначення розмірів кристалітів, аналіз напруженості і текстур, програмне забезпечення Rietveld.
 • Якісний та кількісний аналіз з використанням бази даних PDF-2 та PDF-4.

Області застосування

 • Чорні метали (якісний аналіз сталі та чавуну, вимірювання вмісту аустеніту, аналіз тертя та зносу зразків, оцінка покриття та текстури, вимірювання плівок та залишкового напруження).
 • Кольорові метали (якісний аналіз сплавів міді, цинку, алюмінію і т.д., оксидів та нітридів, орієнтаційні вимірювання зразків фольги, якісний аналіз покриттів, оцінка текстури в прокатаному матеріалі, вимірювання залишкового напруження).
 • Хімікати, каталізатори (якісний та кількісний аналіз органічних та неорганічних основних речовин та домішок, вимірювання розміру кристалів для перевірки кінцевого продукту).
 • Матеріали для електроніки (вивчення процесів корозії та адгезії на поверхні контактів, вимірювання напруги в конструкційних деталях, якісний аналіз та орієнтаційні вимірювання тонкоплівкових покриттів електронних матеріалів, магнітних головок і електронних елементів).
 • Машино- та автомобілебудування (якісний аналіз інструментальних сталей, різноманітних покриттів, вимірювання залишкового напруження, дослідження каталізаторів вихлопних газів).
 • Фармацевтичні препарати (якісний аналіз сировини, ідентифікація домішок, аналіз кристалічного поліморфізму та зміни ступеню кристалічності, контроль якості під час виробництва).
 • Кераміка, вогнетривкі матеріали (аналіз сировини та кінцевих продуктів, контроль фазового складу в процесі термообробки, якісний та кількісний аналіз клінкеру і цементу, орієнтаційні вимірювання тонкоплівкових шарів, утворених на поверхні скла).
 • Будівельні матеріали (якісний та кількісний аналіз азбесту та інших будівельних матеріалів).
 • Викопні ресурси (якісний аналіз сировини та ідентифікація домішок, оцінка якості вуглецевих матеріалів, оцінка каталізаторів при нафтопереробці, якісний та кількісний аналіз азбестових мінералів).
 • Об’єкти навколишнього середовища, відходи (якісний та кількісний аналіз пилу, промислових відходів, золи і шлаку).

Додаткове устаткування

Високошвидкісний ширококутовий мультиполосний кремнієвий детектор OneSight  дозволяє проводити дослідження з високою швидкістю та чутливістю. Він збільшує швидкодію в 100 разів в порівнянні зі звичайним сцинтиляційним детектором та дозволяє також проводити вимірювання в широкому діапазоні кутів без сканування гоніометром, що значно підвищує продуктивність.

Столик для обертання зразка RS-1001 виконує площинні обертання зразку в поєднанні з коливанням довкола осі (θ) гоніометра, щоб мінімізувати розкид інтенсивності дифракційної картини, що відноситься до кристалічної орієнтації зразку, і тим самим підвищити точність більшості типів кількісного аналізу.

5-и позиційний автоматичний замінювач зразків ASC-1001 використовується для автоматичної подачі зразків. Приставка виконує обертання зразків навколо осі відліку гоніометра (θ), що мінімізує розсіювання інтенсивності дифракційної картини, викликаної кристалічною орієнтацією зразка. Також можливе використання фільтротримача RS-2001 (опція) для вимірювання об’єктів навколишнього середовища.

Приставка для мікровимірювань MDA-1101/1201. Діаметр щілини: 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0 або 2.0 мм. Зміщення по XYZ: ±7.5 мм. Спосіб спостереження за поверхнею зразка: оптичний мікроскоп (MDA-1201) та CCD камера зі збільшенням 8-80 мм.

Приставка для вимірювання напруження SA-1101. Ця спеціалізована система аналізу напруження з використанням методу бокового нахилу складається  із стенду для аналізу напруження, рентгенівської трубки та програмного забезпечення для аналізу напруження.

Модуль полікапілярної оптики PCL-1001 ділить рентгенівський  пучок від єдиного точкового джерела випромінювання на декілька потужних паралельних рентгенівських промені з великою площею покриття. В порівнянні зі звичайним методом, цей модуль дозволяє більш ефективно використовувати рентгенівське випромінювання та отримувати на виході більш інтенсивне відбиття, що значно підвищує чутливість аналізу.  Крім того, використання множини паралельних променів зменшує вплив нерівності поверхні зразку.

Високотемпературна приставка HA-1001 використовується для виконання рентгенографічних вимірювань під час нагрівання зразку з ціллю дослідження перетворень кристалічної структури під дією температури.  Вимірювання можуть виконуватись при температурі до 1500 °C на повітрі, в інертній атмосфері та в вакуумі.

Низькотемпературна приставка TTK-450 використовується для вивчення впливу зміни температури на кристалічну структуру речовини в діапазоні від -180 °С до +450 ° С. Дослідження може виконуватись в інертній атмосфері, на повітрі або в вакуумі.

Приставка для аналізу тонких плівок THA-1101 (мінімальний кут падіння 0.1°). Ця спеціалізована система аналізу включає в себе тонкоплівковий зразок, монохроматор та всмоктуючий насос. Використовуючи фіксований кут падіння, проникнення падаючого рентгенівського випромінювання в зразок субстрату максимально обмежено, що забезпечує низький фон на рентгенограмах. Зразки легко фіксуються на місці за допомогою всмоктуючого насосу.