PDA-7000

Іскровий атомно-емісійний спектрометр

Спектрометр PDA-7000 забезпечує швидкий (протягом 15 секунд) і точний аналіз електро-провідних зразків (чорні і кольорові метали). Він дозволяє одночасно визначати до 64 основних і слідових елементів в діапазоні від часток ppm до десятків %. Зокрема, має можливість визначати нітроген в сталі з межею виявлення 2 ppm, експресне визначення C, P, S на рівні ppm в різних матрицях.

Особливості

  • Вакуумний монохроматор. Щоб уникнути ефектів поглинання спектральних ліній елементів, таких C, P, S, B і N, атмосферним киснем монохроматор повинен знаходиться в вакуумі або газозаміщуючій атмосфері. Шимадзу використовує вакуумний монохроматор, який стійкий до впливу коливань температури. Він встановлюється в камері для монохроматора з регульованою температурою для досягнення надзвичайно стабільних вимірювань.
  • Новий іскровий штатив поідвищує стабільність аналізу. Структура і матеріали звичайного іскрового штатива були модернізовані, що значно підвищило точність вимірювання для висококонцентрованих елементів (нержавіюча сталь і алюмінієві сплави) і дозволило працювати з великими зразками. Крім того, використання додаткового комплекту водяного охолодження штативу обмежує можливість підвищення температури свічки запалювання при електричному розряді під час безперервного аналізу, тим самим підвищуючи стабільність виміряних значень.
  • Зручне програмне забезпечення. Програмне забезпечення було розроблено з урахуванням специфіки промислових лабораторій. Після запуску приладу необхідно тільки одну дію, щоб включити вимірювання і провести простий аналіз.
  • Високочутливий аналіз нітрогену в сталі. В нвслідок значного впливу нітрогену на механічні властивості сталі, швидке його визначення в процесі виробництва є вкрай бажаним. PDA-7000 був спеціально розроблений для вирішення цього завдання. В інструменті скорочено час на операції з відбору проб, а також скорочено час самого аналізу. Крім того, спектрофотометр допомагає виявити дефекти зразків, що дозволяє підвищити показники різних марок сталей.
  • Чутливий аналіз слідових елементів в сталі. Розвиток технологій виробництва високочистого заліза вимагає підвищеного контролю за слідовим вмістом елементів, включно з C, P і S. PDA-7000 задовольняє ці потреби, дозволяючи проводити швидкий і простий аналіз на рівні ppm.
  • Усунення ефектів забруднення. Змінні блоки в новому іскровому штативі максимально усувають наслідки попереднього аналізу зразків з високим вмістом елементів, під час аналізу мікроелементів.
  • Очищення електрода подовжує час його життя в 10 разів. Термін служби електрода збільшений приблизно в десять разів завдяки використанню щітки для регенерації електрода на додаток до звичайного реверсного розряду. У стандартній комплектації також передбачена зручна реверсна розрядка. Для підвищення довгострокової стабільності можна вибрати додатковий блок автоматичного очищення електродів.
  • Енергоефективний дизайн знижує експлуатаційні витрати. Поки пристрій не знаходиться в режимі аналізу, потік аргону зменшується до однієї десятої в порівнянні зі звичайною моделлю. Енергозберігаючий дизайн сприяє зниженню експлуатаційних витрат.