AA-7000

Двохпроменевий атомно-абсорбційний спектрометр

АА-7000 – двохпроменевий атомно-абсорбційний спектрофотометр, який об’єднує в собі дві системи атомізації: стандартну полум’яну і високочутливу електротермічну, що дозволяє проводити високочутливі аналізи і відрізняється компактністю, гнучкою конфігурацією, повною безпекою в роботі і зручним управлінням.

AA-7000_1

Зручність експлуатації

Тривимірна двопроменева оптична схема АА-спектрометра з використанням цифрових оптичних елементів, що скорочують втрати випромінювання, дозволяє досягти максимальної ефективності визначення елементів, як у полум’ї, так і в печі. Прилад має автоматичну турель на 6 ламп з порожнистим катодом, юстування ламп не потрібно. Функція автоматичної оптимізації умов визначення будь-якого елементу в специфічних матрицях для полум’я і печі забезпечує чудову чутливість і надійність результатів в області наднизьких концентрацій. Автоматична зміна атомізаторів і юстування їх позицій забезпечує ефективний високопродуктивний аналіз великого числа елементів.

Можливість використання двох типів полум’я: стандартне С2Н2 – повітря і високотемпературне С2Н2 – N2О дозволяє аналізувати практично всі елементи, для яких можна застосувати метод атомної абсорбції. Полум’яний атомізатор приладу Шімадзу складається з титанового пальника (різних типів, в залежності від типу необхідного полум’я), розпилювальної камери з термостійкого і ударостійкого пластику, платино-іридієвого розпилювача і керамічного імпактора. Завдяки унікальній конструкції і матеріалам він практично не схильний до корозії. Оптимальна висота пальника встановлюється автоматично (в разі якщо встановлений блок автоматичного юстування атомізатора) або вручну. Високочутлива графітова піч використовується для визначення слідів елементів. Ефективна для аналізу тугоплавких елементів (наприклад: Сг, В, Ва і ін.) І елементів, аналітичні лінії яких розташовані в ультрафіолетової частини спектра (наприклад: гідридоутворюючі As, Se, Sb). Конструкція печі, прецизійний контроль температури, комп’ютерний контроль газових потоків забезпечує підвищений термін служби графітової кювети – більше 2000 циклів атомізації хрому в кислих розчинах (0,1% HNО3) при 2800 оС.

AA-7000_4

Автоматизація вимірювань

Повністю автоматизовані вимірювання без участі оператора можливі завдяки блоку автоматичного введення проби ASC/ASK-7000. Автосамплер з автодозатором ASC/ASK-7000 дозволяє проводити автоматичне калібрування, рекалібрування, серійні розведення проб до відповідності діапазону калібрування, інжектування суспензій. Додаткова функція автоматичного мікродозування в полум’я дозволяє аналізувати зразки малого об’єму (від 50 мкл) і розбавляти проби для полум’яного аналізу в автоматичному режимі. ASC/ASK-7000 використовується для автоматичного введення проби в режимах роботи з полум’яним і електротермічним атомізаторами, а також з ртутно-гідридною приставкою.

Подвійна корекція фону

Два типу корекції фону може застосовуватися в спектрофотометрі АА-7000: метод корекції по дейтерієвій лампі (D2-метод) і метод високошвидкісної корекції, за самоповернутою лінією (SR, сучасний метод Сміта-Хіфті). Використання обох цих методів дозволяє нівелювати вплив практично будь-якої матриці на результати аналізу. Метод дейтерієвої корекції ефективний для обліку молекулярної абсорбції в діапазоні довжин хвиль 185-430 нм. SR-метод застосовується для корекції фону при аналізі зразків зі складною матрицею, особливо об’єктів де присутні різні елементи у яких є близько розташовані спектральні лінії (наприклад пари: Al (309,28 нм) – Мg (309,30 нм); As ( 193,76 нм) – Fe (193,73 нм); РЬ (217,00 нм) – Fe (216,95 нм); Zn (213,856 нм) – Fe (213,8589 нм)).

Конфігурація приладу, що максимально відповідає вашим задачам

Атомно абсорбційний спектрофотометр АА-7000 в залежності від завдань замовника може поставлятися в конфігураціях з полум’яним атомізатором, електротермічним атомізатором або з двома типами атомізаторів. Якщо виникає необхідність дооснастити прилад з полум’яним атомізатором (модель AA-7000F) піччю, то це можна легко здійснити за допомогою фахівців Шимадзу на місці установки приладу. Також завжди є можливість придбати систему автоматичного введення проб і/або ртутно-гідридну приставку до вже працюючого приладу.

AA-7000_5

Програмне забезпечення

Програмне забезпечення WizAArd 5 дозволяє проводити автоматичний аналіз відповідно до складеного розкладу, що дозволяє повністю виключити можливі помилки оператора. WizAArd 5 забезпечує дотримання протоколів QC/QA та валідації відповідно до GLP/GMP.

AA-7000_6

Аксесуари для ААС

Для високочутливого визначення гідридоутворюючих елементів, таких як As, Sb, Bi, Se, Te, Sn, а також Hg в проточному режимі пропонується ртутно-гідридна приставка HVG-1. Принцип роботи приставки і її конструкція дозволяють використовувати автосамплер для автоматизації процесу вимірювання. Для високочутливого визначення ртуті методом холодної пари рекомендується використання ртутної приставки MVU-1A.

Широкий асортимент спектральних ламп c порожнистим катодом виробництва японської корпорації HAMAMATSU, рекомендованих для використання з атомно-абсорбційними спектрофотометрами Шимадзу пропонується для всіх елементів, які можна визначати цим методом. Стандартні лампи з порожнистим катодом або лампи типу SR, одно- або багатоелементні володіють високою інтенсивністю емітуючого променя. Реальний термін служби і стабільність випромінювання в часі значно перевищує заявлені виробником величини. Це досягається, перш за все, використанням високочистих елементів для виготовлення катодів, масивністю катода, а також високою стабільністю живлення ламп в атомно-абсорбційних спектрофотометрах Шимадзу.

AA-7000_7